Kỹ thuật phân tích trong nghiên cứu thị trường - Khao sat thi truong, Nghien cuu thi truong, Khảo sát trực tuyến -
                  
 • Phân tích nhân tố (Factor       Analysis)
 • Phân tích cụm (Cluster       Analysis)
 • CHAID       (Chi-squared Automatic Interaction Detector)
 • Phân tích liên đồng (Conjoint       Analysis)
 • Phân tích đo đa hướng (Multidimensional       Scaling)
 • Phân tích tương ứng (Correspondence       Analysis)
 • Hồi quy đa biến (Multiple       Regression Analysis)
 • Mô hình cấu trúc tuyến tính (Structural       Equation Modeling)
 • Lập bảng dữ liệu (Cross-tabulation)
 • Phân tích tương quan (Correlation)
 • Thước đo độ nhạy giá (Price       Sensitivity Meter)
 • Đánh đổi giữa Giá - Thương hiệu (BPTO: Brand-Price       Trade-Off) 
                  

Những kỹ thuật này sử dụng vào các mục đích:

                  
 • Nghiên cứu phân khúc thị trường:       phân tích nhân tố, phân tích cụm, CHAID
 • Nghiên cứu định vị:       đo đa hướng, correspondence analysis
 • Nghiên cứu về giá: phân tích liên đồng, BPTO, PSM …
                  
Kiến thức thị trường | Nhận xét(1) | Trích dẫn(0) | Đọc(8466)
TCDT Homepage
2009/11/25 16:02
Có tài liệu học thì hay!
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối
OFFICIAL SPONSORS