Phương pháp Nghiên cứu thị trường - Khao sat thi truong, Nghien cuu thi truong, Khảo sát trực tuyến -

Phương pháp Nghiên cứu

                

Nghiên cứu định lượng

                                  
 • Phỏng vấn trực tiếp với bảng câu hỏi có cấu trúc (Pen and Paper Interview - PAPI): Thường được sử dụng cho hầu hết các nghiên cứu.
 • Phỏng vấn với sự hỗ trợ của máy tính (Computer-Aided       Telephone Interview - CATI)
 • Phỏng vấn qua thư tín (Mai)l
 • Khách hàng bí ẩn (Mystery       Shopping)
 • Phỏng vấn trực tuyến (Survey Online).
                  

Ứng dụng cho các lĩnh vực nghiên cứu:: 

                  
 • Nghiên cứu kênh phân phối (Distribution  channel studies)
 • Nghiên cứu phân khúc (Segmentation studies)
 • Nghiên cứu thương hiệu (Branding research)
 • Nghiên cứu giá (Pricing research)
 • Đặt mẫu dùng thử (Product placement)
 • Nghiên cứu sự thỏa mãn của khách hàng (Satisfaction studies: Customer and Employee)
                  

Nghiên cứu định tính

                                                            
 • Nhóm thảo luận (Focus       groups)
  1. Lựa chọn giải pháp
  2. Lập danh sách
  3. Điền vào chổ trống
  4. Bỏ phiếu
  5. Giải thích ý nghĩa - ngữ nghĩa
  6. Dự phóng, ước mơ
  7. Vẽ hình
  8. Phát triển một dự án
  9. Nhập  vai
  10. Questions that foster ownership
 • Phỏng vấn chuyên sâu (In-depth       interview)
  1. Bậc thang
  2. Đặt câu hỏi cho những vấn đề còn ẩn dấu
  3. Phân tích hình thể
 • Các kỹ thuật phác thảo:
  1. Ghép từ
  2. Hoàn tất: hoàn tất một câu chuyện, một câu văn      
  3. Xây dựng:        phản ứng với hình vẽ, đánh giá các hình vẽ hoạt ho?
  4. Diễn tả:        Nhập vai, người thứ ba
                      

Ứng dụng cho các nghiên cứu:

                      
 • Nghiên cứu khám phá (Customized  Exploratory Study)
 • Đánh giá quảng cáo (Ad Test)
 • Nghiên cứu đánh giá ý tưởng (Concept  Test)
 • Nghiên cứu thiết kế và bao bì (Packaging/  Design Test)
 • Nghiên cứu giá (Price  Test)
 • Nghiên cứu các yếu tố tác động đến việc mua hàng (Consumer  Buying Factors)
Kiến thức thị trường | Nhận xét(2) | Trích dẫn(0) | Đọc(10990)
hay
2011/12/09 15:07
tuyetzan
khong Homepage
2011/04/27 15:24
kill[/eohmot][emot]kill
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối
OFFICIAL SPONSORS