5 kỹ thuật cơ bản trong việc nghiên cứu thị trường - Khao sat thi truong, Nghien cuu thi truong, Khảo sát trực tuyến -
Nếu bạn chưa quen với việc nghiên cứu quảng cáo, dù bạn “outsource”nó hay tự  mình thực hiện điều đó hay
  không thì đây là năm cách để đảm bảo rằng một cuộc phỏng vấn đơn độc hay  theo từng nhóm nhỏ
  sẽ không có các kẽ hở, sau đó bạn sẽ có khả năng tập hợp những suy nghĩ  thông suốt và sử dụng chúng tốt hơn.


Thứ nhất, trước khi bạn thực hiện một cuộc phỏng vấn đơn lẻ hay theo một  nhóm nhỏ, hãy viết một danh sách câu hỏi thật cụ thể mà bạn muốn hỏi. Sau đó, khi bắt đầu  cuộc phỏng vấn, hãy để  dành những câu hỏi đó và dàn xếp một cách đơn giản cho những người tham dự  phỏng vấn trong phạm vi chủ đề trao đổi. Nếu họ thông minh thì bạn sẽ không phải tra  hỏi và đưa ra cho họ một bản câu hỏi có sẵn, họ thích chu động hơn và sẽ đem lại cho bạn những  câu trả lời chân thật
  với những sự am hiểu đáng ngạc nhiên. Và đừng quên tiếp tục. Nếu người  phỏng vấn buộc phải tập trung theo bản câu hỏi có sẵn thì thường lo lắng khi đưa ra câu hỏi  tiếp theo, những câu hỏi
  này thường mang đến những câu trả lời hóm hỉnh thông minh.  Vào cuối cuộc thảo luận, hãy đưa ra bản câu hỏi để chắc chắn rằng bạn đã  lấp đầy tất cả những điểm quan trọng; nếu còn thời gian, hãy hỏi thêm vài câu hỏi nữa. Nhưng dù  sao thì tốt nhất vẫn là việc bạn lấp đầy được bản câu hỏi trong suốt cuộc phỏng vấn – hoặc phát  hiện ra rằng chúng
  là những câu hỏi không hay và không thích hợp.


  
  Thứ hai: hãy bắt đầu từ dưới lên. Sự thực thì khi bạn bắt đầu một  chương trình nghiên cứu bạn
  cần phải khẳng định điều này: với những ngành tư pháp cấp cao, bạn phải  xác định được vị trí
  công việc, ai là người mà bạn nên thảo luận và mục tiêu nghiên cứu là gì.  Nhưng khi bạn bắt đầu
  nghiên cứu một cách nghiêm chỉnh, hãy bắt đầu bằng cách nói chuyện với  những người đứng
  đầu của một tổ chức, trước khi bạn hướng tới cái bên ngoài (như thị trường)  hay cái cao hơn
  (như Suite C).
  
  Thứ ba: đừng lo lắng nếu những “câu hỏi quan trọng” đó có thể làm  cho bạn thấy đắn đo về sự
  thiếu thông tin về chủ đề trao đổi. Xét cho cùng nếu nhưbạn đã hoàn toàn  am hiểu thì bạn sẽ
  không cần phải thực hiện một cuộc nghiên cứu cơ mà.
  Và đôi khi những câu hỏi cơ bản nhất, mà những người khác quên không hỏi  bởi vì họ nghĩ rằng
  mọi người đều biết câu trả lời lại là những câu mang lại những sự giải đáp  vô cùng thú vị và
  đáng ngạc nhiên.
  
  Thứ tư: đôi khi hãy học cách im lặng. Khi cuộc phỏng vấn mang lại  cho bạn một câu trả lời mà
  bạn nghi ngờ nó có thể được “học thuộc lòng” hay có vẻ hời hợt, không sâu  sắc thì đừng nói bất
  kì điều gì hết. Hãy để vài giây im lặng trôi qua. Người ta ghét những  khoảng trống trong giao tiếp
  và sẽ vội vàng lấp đầy những khoảng trống đó.
  
  Thứ năm: Đừng do dự khi hỏi đối tượng của bạn tới giây cuối cùng  của cuộc phỏng vấn những
  câu hỏi khác mà bạn cần phải hỏi. Bạn đã bỏ qua điều gì? Nếu bạn không hỏi  những câu hỏi
  này, đối tượng của bạn có thể sẽ không bao giờ thuật lại cho bạn nữa. Mặt  khác mục đích của
  một cuộc phỏng vấn có chất lượng không phải là để chứng minh cho đối tượng  phỏng vấn của
  bạn là bạn biết về vần đề sắp tới nhiều như thế nào.

Theo Blog tamhoang279
Kiến thức thị trường | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(3265)
OFFICIAL SPONSORS