Thông báo thanh toán T11+12/2014 - Khao sat thi truong, Nghien cuu thi truong, Khảo sát trực tuyến -

Thông báo thanh toán T11+12/2014

Unknown 2014/12/15 17:44, Report by

Thông báo thanh toán T11+12/2014

Hiện tại chúng tôi đã tiến hành thanh toán các khảo sát sau :

1/ Khảo sát P0008342 - Quà tặng 50.000 VND
khaosatthitruong.vn/read.php?197
// Đã thanh toán

2/ Khảo sát P0008891 - Quà tặng 50.000 VND
(Gửi email cho thành viên )
// Đã thanh toán

3/ Khảo sát P0009046 - Quà tặng 50.000 VND
             
http://khaosatthitruong.vn/read.php?195
     // Đã thanh toán

4/ Khảo sát P0009515 - Quà tặng 70.000 VND / số

                  
http://khaosatthitruong.vn/read.php?201
     // Đã thanh toán

5/ Khảo sát P0009371 - Quà tặng 50.000 VND / số
(Gửi email cho thành viên )
// Đã thanh toán

6/ Khảo sát P0009873 - Quà tặng 50.000 VND/ số

                  
http://khaosatthitruong.vn/read.php?204
     // Đã thanh toán


7/ Khảo sát P0009976 - Quà tặng 50.000 VND/số
                  
http://khaosatthitruong.vn/read.php?205
     // Đã thanh toán

8/ Khảo sát P0010230 - Quà tặng 50.000 VND/số

                  
http://khaosatthitruong.vn/read.php?206
     // Đã thanh toán

9/ Khảo sát P0010277 - Quà tặng 70.000 VND/số
( Gửi email cho thành viên )
//Đã thanh toán

10/P0010603 - Quà tặng 50.000 VND/số

                  
http://khaosatthitruong.vn/read.php?207
     //Đã thanh toán

Các  dự án trên sẽ được chúng tôi lần lượt chuyển từ ngày 25/11 - 15/12 .  Trong suốt quá trình thanh toán chúng tôi sẽ chuyển bằng hệ thống  VNtopup chuyển tiền vào số điện thoại mà các bạn đã đăng ký tham gia  trong chương trình, đồng thời nhắn tin thông báo số tiền chúng tôi đã  chuyển cho từng khảo sát. Nếu bạn tham gia bằng địa chỉ email / thuê bao  trả sau chúng tôi sẽ gọi điện / hoặc gửi mail để thông báo cho bạn lựa  chon phương án thay thế

Xin chân thành cảm ơn

NHÓM KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG
Hồng Nhung / Lê Phương /Tiến Hà
Email: Vietnamsurvey@company.vn

 

 

Thanh toán tiền | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(3921)
OFFICIAL SPONSORS