Khảo sát dành cho người vừa mua máy tính trong 12 tháng qua p0005992 - Khao sat thi truong, Nghien cuu thi truong, Khảo sát trực tuyến -

Chào bạn

Mời bạn tham gia trả lời 8 phút khảo sát dành cho người vừa mua máy tính  trong 12 tháng qua. Quà tặng trị giá 25.000 VND dành cho những ai hoàn thành  khảo sát

 KHẢO SÁT TẠM NGỪNG

Mọi thắc mắc xin liên hệ
CÔNG TY NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG VIETNAMSURVEY.COM
Uy tín với 7 năm trong ngành Online survey

Nguyễn Nhung/ Thu Hạnh
www.khaosatthitruong.vn
Email : vietnamsurvey@company.vn

Những khảo sát mới | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(1789)
OFFICIAL SPONSORS