Thông báo thanh toán T12/2012 - Khao sat thi truong, Nghien cuu thi truong, Khảo sát trực tuyến -

Thông báo thanh toán T12/2012

Unknown 2012/12/21 17:07, Report by

Thông báo thanh toán T12/2012

Hiện tại chúng tôi đang tiến hành thanh toán các khảo sát sau

1/ Khảo sát 228998 - Quà tặng 50.000 VND
http://khaosatthitruong.vn/read.php?152
// Đã thanh toán

2/ Khảo sát ipanelonline1 - Quà tặng 50.000 VND
http://khaosatthitruong.vn/read.php?153
// Đã thanh toán

3/ Khảo sát ipanelonline2 - Quà tặng 30.000 VND
http://khaosatthitruong.vn/read.php?154
// Đã thanh toán Viettel

4/ Khảo sát 228363 - Quà tặng 30.000 VND / số
http://khaosatthitruong.vn/read.php?155
// Đã thanh toán

5/ Khảo sát 222448 - Quà tặng 20.000 VND / số
http://khaosatthitruong.vn/read.php?163
// Đã thanh toán

6/ Khảo sát 6650 - Quà tặng 60.000 VND số
http://khaosatthitruong.vn/read.php?157
// Đã thanh toán

Các dự án trên sẽ được chúng tôi lần lượt chuyển từ ngày 21/12 - 25/12 . Trong suốt quá trình thanh toán chúng tôi sẽ chuyển bằng hệ thống VNtopup chuyển tiền vào số điện thoại mà các bạn đã đăng ký tham gia trong chương trình, đồng thời nhắn tin thông báo số tiền chúng tôi đã chuyển cho từng khảo sát. Nếu bạn tham gia bằng địa chỉ email / thuê bao trả sau chúng tôi sẽ gọi điện / hoặc gửi mail để thông báo cho bạn lựa chon phương án thay thế

Xin chân thành cảm ơn

NHÓM KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG
Hồng Nhung / Lê Phương /
Email: Vietnamsurvey@company.vn

 

 

Thanh toán tiền | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(2281)
OFFICIAL SPONSORS