Khao sat thi truong, Nghien cuu thi truong, Khảo sát trực tuyến -


Chào Bạn

Mời  bạn  tham  gia  chương trình Khảo sát về sử dụng Smartphone và có nhu cầu mua mới  - thời gian 20  phút  quà tặng 40.000  VND


Để bắt đầu tham gia trả lời câu hỏi bạn vui lòng copy link dưới đây và paste vào    trình duyệt  internet,  thay XXXXX bằng số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn và nhấn Enter để bắt đầu  trả  lời  câu  hỏi

KHẢO SÁT ĐÃ KẾT THÚC

Mỗi phiếu tham gia trả lời thành công bạn sẽ nhận được quà tặng trị giá 40.000  VND Chúng  tôi  sẽ  nạp tiền trực tiếp vào số điện thoại bạn tham gia trong  90 NGÀY SAU KHI  KẾT  THÚC  DỰ ÁN KHẢO SÁT

Những lợi ích của các cuộc khảo sát trực tuyến:
① Để giúp các nhà sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ;
② Y kiến trung thực sẽ giúp các nhà phát triển và các cơ quan có được một chương  trình  cải tiến hữu ích;
③Sự nghiêm túc tham gia sẽ đóng một vai trò hướng dẫn để sử dụng trong tương lai  của  các sản phẩm và dịch vụ;
④ Tính chính xác của các thông tin này sẽ giúp bạn, gia đình và bạn bè của bạn  để  làm cho cuộc sống tốt hơn!


Xin chân thành cảm ơn và rất mong nhận được sự tham gia của bạn
NHÓM KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG
Hồng Nhung / Lê Phương /

Chào Bạn

Mời  bạn  tham  gia chương trình khảo sát về hàng điện tử dành cho những người ưa thích tìm hiểu  về Smart TIVI - thời gian 20  phút quà tặng 50.000  VND


Để bắt đầu tham gia trả lời câu hỏi bạn vui lòng copy link dưới đây và paste vào   trình duyệt  internet,  thay XXXXX bằng số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn và nhấn Enter để bắt đầu  trả  lời  câu hỏi

KHẢO SÁT ĐÃ KẾT THÚC NGÀY 5/6

Mỗi phiếu tham gia trả lời thành công bạn sẽ nhận được quà tặng trị giá 50.000 VND Chúng  tôi  sẽ  nạp tiền trực tiếp vào số điện thoại bạn tham gia trong  90 NGÀY SAU KHI  KẾT  THÚC  DỰ ÁN KHẢO SÁT

Xin chân thành cảm ơn và rất mong nhận được sự tham gia của bạn
NHÓM KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG
Hồng Nhung / Lê Phương /

Chào Bạn

Bạn  đang sở hữu một chiếc xe ô tô mới hoặc đã qua sử dụng ? Mời  bạn  tham gia  chương trình khảo sát về ô tô  
Bạn sẽ mất khoảng
30  phút để hoàn thành khảo sát này. Vui lòng dành ra đủ thời gian không bị xao  nhãng để hoàn thành khảo sát.

Để bắt đầu tham gia trả lời câu hỏi bạn vui lòng copy link dưới đây và paste vào   trình duyệt  internet,  thay XXXXX bằng  số  điện  thoại  hoặc địa chỉ email của bạn và nhấn Enter để bắt đầu  trả  lời câu hỏi

KHẢO SÁT ĐÃ KẾT THÚC

Mỗi phiếu tham gia trả lời thành công bạn sẽ nhận được quà tặng trị giá 70.000  VND Chúng  tôi  sẽ  nạp tiền trực tiếp vào số điện thoại bạn tham gia trong  90 NGÀY SAU KHI  KẾT  THÚC  DỰ ÁN KHẢO SÁT

Những lợi ích của các cuộc khảo sát trực tuyến:
① Để giúp các nhà sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ;
② Y kiến trung thực sẽ giúp các nhà phát triển và các cơ quan có được một chương  trình cải tiến hữu ích;
③Sự nghiêm túc tham gia sẽ đóng một vai trò hướng dẫn để sử dụng trong tương lai  của các sản phẩm và dịch vụ;
④ Tính chính xác của các thông tin này sẽ giúp bạn, gia đình và bạn bè của bạn  để làm cho cuộc sống tốt hơn!Xin chân thành cảm ơn và rất mong nhận được sự tham gia của bạn

NHÓM KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG
Hồng Nhung / Lê Phương /

Chào Bạn

Mời  bạn  tham gia chương trình khảo sát về hàng điện tử thời gian 20 phút quà tặng 40.000  VND


Để bắt đầu tham gia trả lời câu hỏi bạn vui lòng copy link dưới đây và paste vào   trình duyệt  internet,  thay XXXXX bằng  số  điện  thoại hoặc địa chỉ email của bạn và nhấn Enter để bắt đầu  trả  lời câu hỏi

KHẢO SÁT ĐÃ KẾT THÚC NGÀY 21/5

Mỗi phiếu tham gia trả lời thành công bạn sẽ nhận được quà tặng trị giá 40.000  VND Chúng  tôi  sẽ  nạp tiền trực tiếp vào số điện thoại bạn tham gia trong  90 NGÀY SAU KHI  KẾT  THÚC  DỰ ÁN KHẢO SÁT

Xin chân thành cảm ơn và rất mong nhận được sự tham gia của bạn
NHÓM KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG
Hồng Nhung / Lê Phương /

Chào Bạn

Mời  bạn tham gia chương trình khảo sát về hàng điện tử thời gian 30 phút quà tặng 50.000 VND

Đối tượng:
Nam / Nữ : 35 - 44 tuổi

Để bắt đầu tham gia trả lời câu hỏi bạn vui lòng copy link dưới đây và paste vào   trình duyệt  internet, thay XXXXX bằng  số  điện  thoại / địa chỉ email của bạn và nhấn Enter để bắt đầu  trả lời câu hỏi

http://www.globaltestmarket.com/survey/gurl/VT_252744_3AC76C524AADB451?gh=xxxx

Mỗi phiếu tham gia trả lời thành công bạn sẽ nhận được quà tặng trị giá 50.000  VND Chúng  tôi  sẽ  nạp tiền trực tiếp vào số điện thoại bạn tham gia trong  90 NGÀY SAU KHI  KẾT  THÚC  DỰ ÁN KHẢO SÁT

Xin chân thành cảm ơn và rất mong nhận được sự tham gia của bạn
NHÓM KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG
Hồng Nhung / Lê Phương /

OFFICIAL SPONSORS
Phân trang 6/35 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]
Aig Nike Four