Khao sat thi truong, Nghien cuu thi truong, Khảo sát trực tuyến -
  

      Chào Bạn
  
  Mời bạn tham gia chương trình Khảo sát ý kiến về các thương hiệu sữa và thói quen sử dụng sữa dành cho Nữ > 20 tuổi

Để bắt đầu tham gia trả lời câu hỏi bạn vui lòng copy link dưới đây và paste vào trình duyệt internet, thay XXXXX bằng số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn và nhấn Enter để bắt đầu trả lời câu hỏi

KHẢO SÁT ĐÃ KẾT THÚC NGÀY 10/7

Mỗi phiếu tham gia trả lời thành công bạn sẽ nhận được quà tặng trị giá 30.000 VND Chúng tôi sẽ nạp tiền trực tiếp vào số điện thoại bạn tham gia trong 90 NGÀY SAU KHI KẾT THÚC DỰ ÁN KHẢO SÁT

Xin chân thành cảm ơn và rất mong nhận được sự tham gia của bạn
NHÓM KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG
Hồng Nhung / Lê Phương /
 

Chào Bạn

Mời  bạn  tham  gia  chương trình Khảo sát về người trên 50 tuổi  - thời gian 20  phút  quà tặng 70.000  VND
Đối tượng : NHỮNG NGƯỜI TRÊN 50 Tuổi
Nếu bạn dưới 50 tuổi : Cần phỏng vấn bố mẹ ông bà để giúp họ trả lời câu hỏi


Để bắt đầu tham gia trả lời câu hỏi bạn vui lòng copy link dưới đây và paste vào    trình duyệt  internet,  thay XXXXX bằng số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn và nhấn Enter để bắt đầu  trả  lời  câu  hỏi

KHẢO SÁT ĐÃ KẾT THÚC NGÀY 5/7

mỗi phiếu tham gia trả lời thành công bạn sẽ nhận được quà tặng trị giá 70.000  VND Chúng  tôi  sẽ  nạp tiền trực tiếp vào số điện thoại bạn tham gia trong  90 NGÀY SAU KHI  KẾT  THÚC  DỰ ÁN KHẢO SÁT

Những lợi ích của các cuộc khảo sát trực tuyến:
① Để giúp các nhà sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ;
② Y kiến trung thực sẽ giúp các nhà phát triển và các cơ quan có được một chương  trình  cải tiến hữu ích;
③Sự nghiêm túc tham gia sẽ đóng một vai trò hướng dẫn để sử dụng trong tương lai  của  các sản phẩm và dịch vụ;
④ Tính chính xác của các thông tin này sẽ giúp bạn, gia đình và bạn bè của bạn  để  làm cho cuộc sống tốt hơn!


Xin chân thành cảm ơn và rất mong nhận được sự tham gia của bạn
NHÓM KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG
Hồng Nhung / Lê Phương /
Chào Bạn

Mời bạn tham gia chương trình khảo sát nhận quà 60.000 VND - 34 phút làm Khảo sát


Để bắt đầu tham gia trả lời câu hỏi bạn vui lòng copy link dưới  đây và paste  vào   trình duyệt  internet,  thay XXXXX bằng  số  điện  thoại  hoặc  địa  chỉ email của bạn và nhấn Enter để bắt đầu  trả  lời câu hỏi

CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT ĐÃ KẾT THÚC NGÀY 9/7
 

Mỗi phiếu tham gia trả lời thành công bạn sẽ nhận được quà tặng  trị giá 60.000  VND Chúng  tôi  sẽ  nạp tiền trực tiếp vào số điện  thoại bạn tham gia trong  90 NGÀY SAU KHI  KẾT  THÚC  DỰ ÁN KHẢO SÁT

Tai sao chúng tôi  mời bạn tham gia cuộc khảo sát trực tuyến này:
① Để giúp các nhà sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch  vụ;
② Y kiến trung thực sẽ giúp các nhà phát triển và các cơ quan có được một chương  trình  cải  tiến hữu ích;
③Sự nghiêm túc tham gia sẽ đóng một vai trò hướng dẫn để sử dụng trong tương lai  của  các  sản phẩm và dịch vụ;
④ Tính chính xác của các thông tin này sẽ giúp bạn, gia đình và bạn bè của bạn  để  làm  cho cuộc sống tốt hơn!


Xin chân thành cảm ơn và rất mong nhận được sự tham gia của bạn

NHÓM KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG
Hồng Nhung / Lê Phương /

Chào Bạn

Mời bạn tham gia chương trình khảo sát về mức độ quan tâm đến sức khỏe dành cho chi em phụ nữ khu vực HCM


Đối tượng : Nữ từ 25 - 55 tuổi
Khu vực : HCM

Để bắt đầu tham gia trả lời câu hỏi bạn vui lòng copy link dưới  đây và paste  vào   trình duyệt  internet,  thay XXXXX bằng  số  điện  thoại  hoặc  địa  chỉ email của bạn và nhấn Enter để bắt đầu  trả  lời câu hỏi

KHẢO SÁT ĐÃ KẾT THÚC NGÀY 5/7

Mỗi phiếu tham gia trả lời thành công bạn sẽ nhận được quà tặng  trị giá 50.000  VND Chúng  tôi  sẽ  nạp tiền trực tiếp vào số điện  thoại bạn tham gia trong  90 NGÀY SAU KHI  KẾT  THÚC  DỰ ÁN KHẢO SÁT

Tai sao chúng tôi  mời bạn tham gia cuộc khảo sát trực tuyến này:
① Để giúp các nhà sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch  vụ;
② Y kiến trung thực sẽ giúp các nhà phát triển và các cơ quan có được một chương  trình  cải  tiến hữu ích;
③Sự nghiêm túc tham gia sẽ đóng một vai trò hướng dẫn để sử dụng trong tương lai  của  các  sản phẩm và dịch vụ;
④ Tính chính xác của các thông tin này sẽ giúp bạn, gia đình và bạn bè của bạn  để  làm  cho cuộc sống tốt hơn!


Xin chân thành cảm ơn và rất mong nhận được sự tham gia của bạn

NHÓM KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG
Hồng Nhung / Lê Phương /


Chào Bạn

Mời bạn tham gia khảo sát dành cho IT  Manager tại các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam


Để bắt đầu tham gia trả lời câu hỏi bạn vui lòng copy link dưới  đây và paste vào   trình duyệt  internet,  thay XXXXX bằng  số  điện  thoại  hoặc  địa chỉ email của bạn và nhấn Enter để bắt đầu  trả  lời câu hỏi

KHẢO SÁT ĐÃ KẾT THÚC NGÀY 25/7

Mỗi phiếu tham gia trả lời thành công bạn sẽ nhận được quà tặng  trị giá 60.000  VND Chúng  tôi  sẽ  nạp tiền trực tiếp vào số điện  thoại bạn tham gia trong  90 NGÀY SAU KHI  KẾT  THÚC  DỰ ÁN KHẢO SÁT

Tai sao chúng tôi  mời bạn tham gia cuộc khảo sát trực tuyến này:
① Để giúp các nhà sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch  vụ;
② Y kiến trung thực sẽ giúp các nhà phát triển và các cơ quan có được một chương  trình  cải tiến hữu ích;
③Sự nghiêm túc tham gia sẽ đóng một vai trò hướng dẫn để sử dụng trong tương lai  của  các sản phẩm và dịch vụ;
④ Tính chính xác của các thông tin này sẽ giúp bạn, gia đình và bạn bè của bạn  để  làm cho cuộc sống tốt hơn!


Xin chân thành cảm ơn và rất mong nhận được sự tham gia của bạn

NHÓM KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG
Hồng Nhung / Lê Phương /


OFFICIAL SPONSORS
Phân trang 5/35 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]
Aig Nike Four