Khao sat thi truong, Nghien cuu thi truong, Khảo sát trực tuyến -

Thông báo thanh toán T11+12/2014

Unknown 2014/12/15 17:44, Report by

Thông báo thanh toán T11+12/2014

Hiện tại chúng tôi đã tiến hành thanh toán các khảo sát sau :

1/ Khảo sát P0008342 - Quà tặng 50.000 VND
khaosatthitruong.vn/read.php?197
// Đã thanh toán

2/ Khảo sát P0008891 - Quà tặng 50.000 VND
(Gửi email cho thành viên )
// Đã thanh toán

3/ Khảo sát P0009046 - Quà tặng 50.000 VND
             
http://khaosatthitruong.vn/read.php?195
     // Đã thanh toán

4/ Khảo sát P0009515 - Quà tặng 70.000 VND / số

                  
http://khaosatthitruong.vn/read.php?201
     // Đã thanh toán

5/ Khảo sát P0009371 - Quà tặng 50.000 VND / số
(Gửi email cho thành viên )
// Đã thanh toán

6/ Khảo sát P0009873 - Quà tặng 50.000 VND/ số

                  
http://khaosatthitruong.vn/read.php?204
     // Đã thanh toán


7/ Khảo sát P0009976 - Quà tặng 50.000 VND/số
                  
http://khaosatthitruong.vn/read.php?205
     // Đã thanh toán

8/ Khảo sát P0010230 - Quà tặng 50.000 VND/số

                  
http://khaosatthitruong.vn/read.php?206
     // Đã thanh toán

9/ Khảo sát P0010277 - Quà tặng 70.000 VND/số
( Gửi email cho thành viên )
//Đã thanh toán

10/P0010603 - Quà tặng 50.000 VND/số

                  
http://khaosatthitruong.vn/read.php?207
     //Đã thanh toán

Các  dự án trên sẽ được chúng tôi lần lượt chuyển từ ngày 25/11 - 15/12 .  Trong suốt quá trình thanh toán chúng tôi sẽ chuyển bằng hệ thống  VNtopup chuyển tiền vào số điện thoại mà các bạn đã đăng ký tham gia  trong chương trình, đồng thời nhắn tin thông báo số tiền chúng tôi đã  chuyển cho từng khảo sát. Nếu bạn tham gia bằng địa chỉ email / thuê bao  trả sau chúng tôi sẽ gọi điện / hoặc gửi mail để thông báo cho bạn lựa  chon phương án thay thế

Xin chân thành cảm ơn

NHÓM KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG
Hồng Nhung / Lê Phương /Tiến Hà
Email: Vietnamsurvey@company.vn

 

 

              
        

Chào bạn
Mời bạn tham gia chương trình Khảo sát mới dành cho những người truy cập Internet ít nhất 1 lần/ 1 tháng - thời gian
20 phút quà tặng 50.000 VND

Yêu cầu: - Nam / Nữ trong độ tuổi sau :15-24 tuổi , 35-44 tuổi , Trên 45 tuổi

Tại các thành phố :  Đà Nẵng , Cần Thơ , Hải Phòng , Nha Trang.

Để bắt đầu tham gia trả lời câu hỏi bạn vui lòng copy link dưới đây và paste vào trình duyệt internet, thay
XXXXX bằng số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn và nhấn Enter để bắt đầu trả lời câu hỏi :

khảo sát đã tạm dừng

Mỗi phiếu tham gia trả lời thành công bạn sẽ nhận được quà tặng trị giá 50.000 VND Chúng tôi sẽ nạp tiền trực tiếp vào số điện thoại bạn tham gia trong 90 NGÀY SAU KHI KẾT THÚC DỰ ÁN KHẢO SÁT          

  Những lợi ích của các cuộc khảo sát trực tuyến:
Để giúp các nhà sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ;
Y kiến trung thực sẽ giúp các nhà phát triển và các cơ quan có được một chương trình cải tiến hữu ích;
Sự nghiêm túc tham gia sẽ đóng một vai trò hướng dẫn để sử dụng trong tương lai của các sản phẩm và dịch vụ;
Tính chính xác của các thông tin này sẽ giúp bạn, gia đình và bạn bè của bạn để làm cho cuộc sống tốt hơn!

Xin chân thành cảm ơn và rất mong nhận được sự tham gia của bạn
NHÓM KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG
Hồng Nhung / Lê Phương / Tiến Hà

  

      
                      


Chào bạn

Mời bạn tham gia chương trình Khảo sát mới dành cho phụ nữ hay làm nội trợ gia đình- thời gian 30 phút quà tặng 50.000 VND
Yêu cầu:
- Phụ nữ trong độ tuổi từ 18-65 và thường xuyên làm công việc nội trợ trong gia đình
Để bắt đầu tham gia trả lời câu hỏi bạn vui lòng copy link dưới đây và paste vào trình duyệt internet, thay
XXXXX bằng số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn và nhấn Enter để bắt đầu trả lời câu hỏi

Khảo sát đã tạm dừng

Mỗi phiếu tham gia trả lời thành công bạn sẽ nhận được quà tặng trị giá 50.000 VND Chúng tôi sẽ nạp tiền trực tiếp vào số điện thoại bạn tham gia trong 90 NGÀY SAU KHI KẾT THÚC DỰ ÁN KHẢO SÁT  

  

  Những lợi ích của các cuộc khảo sát trực tuyến:
Để giúp các nhà sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ;
Y kiến trung thực sẽ giúp các nhà phát triển và các cơ quan có được một chương trình cải tiến hữu ích;
Sự nghiêm túc tham gia sẽ đóng một vai trò hướng dẫn để sử dụng trong tương lai của các sản phẩm và dịch vụ;
Tính chính xác của các thông tin này sẽ giúp bạn, gia đình và bạn bè của bạn để làm cho cuộc sống tốt hơn!

Xin chân thành cảm ơn và rất mong nhận được sự tham gia của bạn
NHÓM KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG
Hồng Nhung / Lê Phương / Tiến Hà

      

Chào bạn

  

Mời bạn tham gia chương trình Khảo sát mới dành cho những người sở hữu smartphone thời gian 30 phút quà tặng 40.000 VND   

  

Yêu cầu: - Tất cả mọi người

  

Để bắt đầu tham gia trả lời câu hỏi bạn vui lòng copy link dưới đây và paste vào trình duyệt internet, thay XXXXX bằng số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn và nhấn Enter để bắt đầu trả lời câu hỏi

                      

Khảo sát đã dừng

      


              Mỗi phiếu tham gia trả lời thành công bạn sẽ nhận được quà tặng trị giá 40.000 VND Chúng tôi sẽ nạp tiền trực tiếp vào số điện thoại bạn tham gia trong 90 NGÀY SAU KHI KẾT THÚC DỰ ÁN KHẢO SÁT  

  Những lợi ích của các cuộc khảo sát trực tuyến:
Để giúp các nhà sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ;
Y kiến trung thực sẽ giúp các nhà phát triển và các cơ quan có được một chương trình cải tiến hữu ích;
Sự nghiêm túc tham gia sẽ đóng một vai trò hướng dẫn để sử dụng trong tương lai của các sản phẩm và dịch vụ;
Tính chính xác của các thông tin này sẽ giúp bạn, gia đình và bạn bè của bạn để làm cho cuộc sống tốt hơn!

Xin chân thành cảm ơn và rất mong nhận được sự tham gia của bạn
NHÓM KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG
Hồng Nhung / Lê Phương / Tiến Hà

                      

Chào bạn

  

Mời bạn tham gia chương trình Khảo sát mới dành cho tất cả mọi người lớn hơn 30 tuổi thời gian 10 phút quà tặng 30.000 VND   

  

Yêu cầu: - Mọi người có độ tuổi từ 30 tuổi trở lên

  

Để bắt đầu tham gia trả lời câu hỏi bạn vui lòng copy link dưới đây và paste vào trình duyệt internet, thay XXXXX bằng số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn và nhấn Enter để bắt đầu trả lời câu hỏi


Khảo sát đang tạm dừng

Mỗi phiếu tham gia trả lời thành công bạn sẽ nhận được quà tặng trị giá 30.000 VND Chúng tôi sẽ nạp tiền trực tiếp vào số điện thoại bạn tham gia trong 90 NGÀY SAU KHI KẾT THÚC DỰ ÁN KHẢO SÁT  

  Những lợi ích của các cuộc khảo sát trực tuyến:
Để giúp các nhà sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ;
Y kiến trung thực sẽ giúp các nhà phát triển và các cơ quan có được một chương trình cải tiến hữu ích;
Sự nghiêm túc tham gia sẽ đóng một vai trò hướng dẫn để sử dụng trong tương lai của các sản phẩm và dịch vụ;
Tính chính xác của các thông tin này sẽ giúp bạn, gia đình và bạn bè của bạn để làm cho cuộc sống tốt hơn!

Xin chân thành cảm ơn và rất mong nhận được sự tham gia của bạn
NHÓM KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG
Hồng Nhung / Lê Phương / Tiến Hà

      
OFFICIAL SPONSORS
Phân trang 3/35 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]
Aig Nike Four