2011/09 Hồ sơ - Khao sat thi truong, Nghien cuu thi truong, Khảo sát trực tuyến -

Khảo sát về hàng điện tử - 5629

Unknown 2011/09/20 11:01, Report by


Chào Bạn

Mời bạn tham gia chương trình khảo sát về hàng điện tử dưới đây của chúng tôi

Để bắt đầu tham gia trả lời câu hỏi bạn vui lòng click vào link dưới đây

ĐÃ GỬI THANH TOÁN VÀ NHẮN TIN THÔNG BÁO

 

Mỗi phiếu tham gia trả lời thành công bạn sẽ nhận được quà tặng là ̉̉ 80.000 VND. Chúng tôi sẽ chuyển trực tiếp số tiền này vào tài khoản di động ( đối với thuê bao trả trước ). Đối với những bạn tham gia bằng việc gán địa chỉ email hoặc thuê bao trả sau thì khi thanh toán chúng tôi sẽ gửi email thông báo về việc nhận và chuyển quà qua đường bưu điện sau 45 - 60 ngày kể từ ngày khảo sát kết thúc

NHÓM KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG
Hồng Nhung / Lê Tuyến / Nguyên Nhung
Mb: 0904920988 / 0936132388 / 0915157599
Tel: : 04.39726746 / 47 /
Email: vietnamsurvey@gmail.coM
YH: VIETNAMSURVEY


Chào Bạn!

Mời bạn tham gia chương trình khảo sát dưới đây của chúng tôi - tìm hiểu về thói quen mua sắm của người tiêu dùng trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế hiện nay.


Để bắt đầu tham gia trả lời câu hỏi bạn vui lòng click vào link dưới đây

KHẢO SÁT TẠM NGỪNG

Mỗi phiếu tham gia trả lời thành công bạn sẽ nhận được quà tặng là ̉̉ 50.000 VND. Chúng tôi sẽ chuyển trực tiếp số tiền này vào tài khoản di động ( đối với thuê bao trả trước ). Đối với những bạn tham gia bằng việc gán địa chỉ email hoặc thuê bao trả sau thì khi thanh toán chúng tôi sẽ gửi email thông báo về việc nhận và chuyển quà qua đường bưu điện sau 45 - 60 ngày kể từ ngày khảo sát kết thúc


Mỗi phiếu tham gia trả lời thành công bạn sẽ nhận được quà tặng là ̉̉ 50.000 VND. Chúng tôi sẽ chuyển trực tiếp số tiền này vào tài khoản di động ( đối với thuê bao trả trước ). Đối với những bạn tham gia bằng việc gán địa chỉ email hoặc thuê bao trả sau thì khi thanh toán chúng tôi sẽ gửi email thông báo về việc nhận và chuyển quà qua đường bưu điện sau 45 - 60 ngày kể từ ngày khảo sát kết thúc


NHÓM KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG
Hồng Nhung / Lê Tuyến / Nguyên Nhung
Mb: 0904920988 / 0936132388 / 0915157599
Tel: : 04.39726746 / 47 /
Email: vietnamsurvey@gmail.coM
YH: VIETNAMSURVEY


OFFICIAL SPONSORS
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]
Aig Nike Four