2010/08 Hồ sơ - Khao sat thi truong, Nghien cuu thi truong, Khảo sát trực tuyến -
KHẢO SÁT ĐÃ KẾT THÚC NGÀY 4/ 8/2010

Mời Bạn tham gia chương trình khảo sát mới về "
Khảo sát về dịch vụ và sản  phẩm CNTT  - lần 2"  thời gian 25 phút. Mỗi phiếu tham gia trả lời thành công bạn sẽ  nhận được quà tặng trị giá 70.000 VND. Sau 30 - 45 ngày kể từ ngày khảo sát kết thúc.  
  
Nếu  bạn không thể hoàn tất cuộc khảo sát này trong    một lần, bạn luôn có  thể đóng cửa sổ và quay lại vào một thời điểm khác để    hoàn tất. Khi  bạn đã sẵn sàng tiếp tục, bạn có thể copy link trên và gán số    điện  thoại / địa chỉ email mà bạn đã tham gia khảo sát sẽ tiếp tục lại ở  chỗ    bạn đã ngừng lại.

 

  

Trong  quá trình tham gia khảo sát nếu có bất kỳ    vấn đề gì cần hỗ trợ bạn  vui lòng email hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số  

  

   NHÓM KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG
   Hồng Nhung /
Lê Tuyến / Nguyên Nhung
   Mb: 0904920988 / 0936132388 / 0915157599
   Tel: : 04.39726746 / 47 /
   Email: vietnamsurvey@gmail.coM

   YH: VIETNAMSURVEY

OFFICIAL SPONSORS
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]
Aig Nike Four