2012/07 Hồ sơ - Khao sat thi truong, Nghien cuu thi truong, Khảo sát trực tuyến -

   Mời bạn tham gia chương trình khảo sát thị trường
  
Thời gian: 10 phút

   Quà tặng : 30.000 VND  

  

KHẢO SÁT KẾT THÚC
  

   Mỗi phiếu tham gia trả lời thành công bạn sẽ nhận được quà tặng trị giá    30.000  VND,  chúng tôi sẽ chuyển tiền trực tiếp vào số di động ( thuê bao    trả trước )  hoặc  bạn có thể tích điểm để đỏi lấy quà tặng tương ứng
  
   Xin chân thành cảm ơn và rất mong nhận được hợp tác của các bạn
   VIETNAMSURVEY.COM - VINALINK SURVEY


Mời bạn tham gia chương trình khảo sát thị trường

Thời gian: 20 phút
Quà tặng : 50.000 VND


KHẢO SÁT KẾT THÚC, THANH TOÁN SAU 60 - 90 ngày

Mỗi phiếu tham gia trả lời thành công bạn sẽ nhận được quà tặng trị giá 50.000  VND,  chúng tôi sẽ chuyển tiền trực tiếp vào số di động ( thuê bao trả trước )  hoặc  bạn có thể tích điểm để đỏi lấy quà tặng tương ứng


Xin chân thành cảm ơn và rất mong nhận được hợp tác của các bạn
VIETNAMSURVEY.COM - VINALINK SURVEY

Khảo sát về Bột giặt mới - #228998

Unknown 2012/07/07 12:17, Report by

Mời bạn tham gia chương trình khảo sát thị trường chon Hãng bột giặt mới

Thời gian: 20 phút
Quà tặng : 50.000 VND

KHẢO SÁT KẾT THÚC

Mỗi phiếu tham gia trả lời thành công bạn sẽ nhận được quà tặng trị giá 50.000  VND, chúng tôi sẽ chuyển tiền trực tiếp vào số di động ( thuê bao trả trước )  hoặc bạn có thể tích điểm để đỏi lấy quà tặng tương ứng


Xin chân thành cảm ơn và rất mong nhận được hợp tác của các bạn
VIETNAMSURVEY.COM - VINALINK SURVEY

OFFICIAL SPONSORS
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]
Aig Nike Four