2012/02 Hồ sơ - Khao sat thi truong, Nghien cuu thi truong, Khảo sát trực tuyến -

Khảo sát về máy in _ 6073

Unknown 2012/02/15 23:46, Report by

Chào Bạn

Chương trình khảo sát này VNS đã gửi link câu hỏi vào email cho các thành viên đăng ký tham gia khảo sát, rất mong các bạn check mail và trả lời câu hỏi

Khảo sát  kết thúc ngày 10/3
Mỗi phiếu tham gia trả lời thành công bạn sẽ nhận được quà tặng là 50.000 VND. Chúng tôi sẽ chuyển trực tiếp số tiền này vào tài khoản di động ( đối với thuê bao trả trước ). Đối với những bạn tham gia bằng việc gán địa chỉ email hoặc thuê bao trả sau thì khi thanh toán chúng tôi sẽ gửi email thông báo về việc nhận và chuyển quà qua đường bưu điện sau 45 - 60 ngày kể từ ngày khảo sát kết thúc
Xin chân thành cảm ơn và rất mong nhận được hợp tác của Bạn

NHÓM KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG
Hồng Nhung / Lê Tuyến / Nguyên Nhung
Mb: 0904920988 / 0936132388 / 0915157599
Tel: : 04.39726746 / 47 /
Email: vietnamsurvey@gmail.coM
YH: VIETNAMSURVEY

Khảo sát về hàng điện tử _214896

Unknown 2012/02/15 23:29, Report by


Chào Bạn

Mời bạn tham gia chương trình khảo sát về hàng điện tử của VNS.
KHẢO SÁT KẾT THÚC

Mỗi phiếu tham gia trả lời thành công bạn sẽ nhận được quà tặng là 70.000 VND. Chúng tôi sẽ chuyển trực tiếp số tiền này vào tài khoản di động ( đối với thuê bao trả trước ). Đối với những bạn tham gia bằng việc gán địa chỉ email hoặc thuê bao trả sau thì khi thanh toán chúng tôi sẽ gửi email thông báo về việc nhận và chuyển quà qua đường bưu điện sau 45 - 60 ngày kể từ ngày khảo sát kết thúc
Xin chân thành cảm ơn và rất mong nhận được hợp tác của Bạn

NHÓM KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG
Hồng Nhung / Lê Tuyến / / Nguyên Nhung
Mb: 0904920988 / 0936132388 
Email: vietnamsurvey@company.vn
YH: VIETNAMSURVEY
Chào Bạn!

Mời bạn tham gia chương trình khảo sát về nhu cầu ẩm thực dưới đây của VNS

Để bắt đầu tham gia trả lời câu hỏi bạn vui lòng copy link dưới đây và dán vào trình duyệt internet, gán xxxx bằng số di động hoặc địa chỉ email của bạn rồi nhấn Enter để bắt đầu tham gia trả lời câu hỏi

CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ KẾT THÚC VÀ THANH TOÁN SAU 50 - 90 NGÀY TÙY KHẢO SÁT

Mỗi phiếu tham gia trả lời thành công bạn sẽ nhận được quà tặng là 40.000 VND. Chúng tôi sẽ chuyển trực tiếp số tiền này vào tài khoản di động ( đối với thuê bao trả trước ). Đối với những bạn tham gia bằng việc gán địa chỉ email hoặc thuê bao trả sau thì khi thanh toán chúng tôi sẽ gửi email thông báo về việc nhận và chuyển quà qua đường bưu điện sau 45 - 60 ngày kể từ ngày khảo sát kết thúc

// Lưu ý hiện tại chúng tôi đang cần Nam/ Nũ tuổi 40 - 49 tham gia dự án này, nếu bạn không thuộc độ tuổi trên có thể mời người thân trong gia đình tham gia

Xin chân thành cảm ơn và rất mong nhận được hợp tác của Bạn


NHÓM KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG
Hồng Nhung / Lê Tuyến / Nguyên Nhung
Mb: 0904920988 / 0936132388 / 0915157599
Tel: : 04.39726746 / 47 /
Email: vietnamsurvey@gmail.coM
YH: VIETNAMSURVEY
OFFICIAL SPONSORS
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]
Aig Nike Four