2011/10 Hồ sơ - Khao sat thi truong, Nghien cuu thi truong, Khảo sát trực tuyến -


Mơi các bạn tham gia chương trình khảo sát

Khảo sát đã kết thúc

Mỗi phiếu tham gia trả lời thành công bạn sẽ nhận được quà tặng là  50.000 VND. Chúng tôi sẽ chuyển trực tiếp số tiền này vào tài khoản di động ( đối với thuê bao trả trước ). Đối với những bạn tham gia bằng việc gán địa chỉ email hoặc thuê bao trả sau thì khi thanh toán chúng tôi sẽ gửi email thông báo về việc nhận và chuyển quà qua đường bưu điện sau 45 - 60 ngày kể từ ngày khảo sát kết thúc


NHÓM KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG
Hồng Nhung / Lê Tuyến / / Nguyên Nhung
Mb: 0904920988 / 0936132388 
Email: vietnamsurvey@company.vn
YH: VIETNAMSURVEY

OFFICIAL SPONSORS
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]
Aig Nike Four