<![CDATA[Khao sat thi truong, Nghien cuu thi truong, Khảo sát trực tuyến]]> http://khaosatthitruong.vn/index.php vi http://khaosatthitruong.vn/read.php?158 <![CDATA[Chương trình khảo sát hành vi mua sắm của người tiêu dùng - 228574]]> <> Thu, 13 Sep 2012 08:07:59 +0000 http://khaosatthitruong.vn/read.php?158

Chào Bạn

Mời bạn tham gia chương trình khảo sát hành vi mua sắm của người tiêu dùng

// KHẢO SÁT ĐÃ KẾT THÚC NGÀY 19/9


Hãy chắc chắn bạn có 15 phút rảnh rỗi để tham gia chương trình khảo sát của chúng tôi.  Mỗi phiếu tham gia trả lời thành công các bạn sẽ nhận được quà tặng trị giá 40.000 VND. Chúng tôi sẽ nạp tiền trực tiếp vào số điện thoại bạn tham gia hoặc chúng tôi sẽ gửi email thông báo tới bạn về thủ tục nhận quà tặng qua đường bưu điện sau 45 - 60 ngày kể từ ngày khảo sát kết thúc.

Bạn nhớ đừng quên để lại thông tin của bạn ở câu hỏi cuối cùng của khảo sát ( như Tên, tuổi, điện thoại, email, địa chỉ….) để chúng tôi lấy căn cứ gửi quà tặng cho bạn.

Xin chân thành cảm ơn và rất mong nhận được ý kiến đóng góp chân thành của Quý vị.

NHÓM KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG
Hồng Nhung / Lê Phương / Nguyên Nhung
Email: Vietnamsurvey@company.vn

]]>
http://khaosatthitruong.vn/read.php?158&guid=0#topreply <![CDATA[[Nhận xét] Chương trình khảo sát hành vi mua sắm của người tiêu dùng - 228574]]> Admin <user@domain.com> Thu, 13 Sep 2012 10:35:54 +0000 http://khaosatthitruong.vn/read.php?158&guid=0#topreply http://khaosatthitruong.vn/read.php?158&guid=1#topreply <![CDATA[[Nhận xét] Chương trình khảo sát hành vi mua sắm của người tiêu dùng - 228574]]> DUNG <THIENVY1401@YAHOO.COM.VN> Fri, 14 Sep 2012 02:22:40 +0000 http://khaosatthitruong.vn/read.php?158&guid=1#topreply http://khaosatthitruong.vn/read.php?158&guid=2#topreply <![CDATA[[Nhận xét] Chương trình khảo sát hành vi mua sắm của người tiêu dùng - 228574]]> Nguyễn Chung <hehetrauden@yahoo.com.vn> Fri, 14 Sep 2012 02:38:33 +0000 http://khaosatthitruong.vn/read.php?158&guid=2#topreply http://khaosatthitruong.vn/read.php?158&guid=3#topreply <![CDATA[[Nhận xét] Chương trình khảo sát hành vi mua sắm của người tiêu dùng - 228574]]> ledan <user@domain.com> Fri, 14 Sep 2012 04:53:34 +0000 http://khaosatthitruong.vn/read.php?158&guid=3#topreply http://khaosatthitruong.vn/read.php?158&guid=4#topreply <![CDATA[[Nhận xét] Chương trình khảo sát hành vi mua sắm của người tiêu dùng - 228574]]> Admin <user@domain.com> Fri, 14 Sep 2012 07:23:52 +0000 http://khaosatthitruong.vn/read.php?158&guid=4#topreply lưu ý về các đối tượng tham gia trong khảo sát mà admin note trong bài viết nhé. Hệ thống đã được fix theo IP và cache của trình duyệt máy tính. ]]> http://khaosatthitruong.vn/read.php?158&guid=5#topreply <![CDATA[[Nhận xét] Chương trình khảo sát hành vi mua sắm của người tiêu dùng - 228574]]> DUNG <THIENVY1401@YAHOO.COM.VN> Fri, 14 Sep 2012 09:46:29 +0000 http://khaosatthitruong.vn/read.php?158&guid=5#topreply http://khaosatthitruong.vn/read.php?158&guid=6#topreply <![CDATA[[Nhận xét] Chương trình khảo sát hành vi mua sắm của người tiêu dùng - 228574]]> meomeo <user@domain.com> Fri, 14 Sep 2012 12:55:15 +0000 http://khaosatthitruong.vn/read.php?158&guid=6#topreply http://khaosatthitruong.vn/read.php?158&guid=7#topreply <![CDATA[[Nhận xét] Chương trình khảo sát hành vi mua sắm của người tiêu dùng - 228574]]> alice <alicefire@yahoo.com> Sat, 15 Sep 2012 03:00:08 +0000 http://khaosatthitruong.vn/read.php?158&guid=7#topreply http://khaosatthitruong.vn/read.php?158&guid=8#topreply <![CDATA[[Nhận xét] Chương trình khảo sát hành vi mua sắm của người tiêu dùng - 228574]]> abc <user@domain.com> Sun, 16 Sep 2012 09:02:16 +0000 http://khaosatthitruong.vn/read.php?158&guid=8#topreply http://khaosatthitruong.vn/read.php?158&guid=9#topreply <![CDATA[[Nhận xét] Chương trình khảo sát hành vi mua sắm của người tiêu dùng - 228574]]> guui <user@domain.com> Tue, 18 Sep 2012 02:42:17 +0000 http://khaosatthitruong.vn/read.php?158&guid=9#topreply