<![CDATA[Khao sat thi truong, Nghien cuu thi truong, Khảo sát trực tuyến]]> http://khaosatthitruong.vn/index.php vi http://khaosatthitruong.vn/read.php?209 <![CDATA[Thông báo thanh toán T11+12/2014]]> <> Mon, 15 Dec 2014 09:44:14 +0000 http://khaosatthitruong.vn/read.php?209

Thông báo thanh toán T11+12/2014

Hiện tại chúng tôi đã tiến hành thanh toán các khảo sát sau :

1/ Khảo sát P0008342 - Quà tặng 50.000 VND
khaosatthitruong.vn/read.php?197
// Đã thanh toán

2/ Khảo sát P0008891 - Quà tặng 50.000 VND
(Gửi email cho thành viên )
// Đã thanh toán

3/ Khảo sát P0009046 - Quà tặng 50.000 VND
             
http://khaosatthitruong.vn/read.php?195
     // Đã thanh toán

4/ Khảo sát P0009515 - Quà tặng 70.000 VND / số

                  
http://khaosatthitruong.vn/read.php?201
     // Đã thanh toán

5/ Khảo sát P0009371 - Quà tặng 50.000 VND / số
(Gửi email cho thành viên )
// Đã thanh toán

6/ Khảo sát P0009873 - Quà tặng 50.000 VND/ số

                  
http://khaosatthitruong.vn/read.php?204
     // Đã thanh toán


7/ Khảo sát P0009976 - Quà tặng 50.000 VND/số
                  
http://khaosatthitruong.vn/read.php?205
     // Đã thanh toán

8/ Khảo sát P0010230 - Quà tặng 50.000 VND/số

                  
http://khaosatthitruong.vn/read.php?206
     // Đã thanh toán

9/ Khảo sát P0010277 - Quà tặng 70.000 VND/số
( Gửi email cho thành viên )
//Đã thanh toán

10/P0010603 - Quà tặng 50.000 VND/số

                  
http://khaosatthitruong.vn/read.php?207
     //Đã thanh toán

Các  dự án trên sẽ được chúng tôi lần lượt chuyển từ ngày 25/11 - 15/12 .  Trong suốt quá trình thanh toán chúng tôi sẽ chuyển bằng hệ thống  VNtopup chuyển tiền vào số điện thoại mà các bạn đã đăng ký tham gia  trong chương trình, đồng thời nhắn tin thông báo số tiền chúng tôi đã  chuyển cho từng khảo sát. Nếu bạn tham gia bằng địa chỉ email / thuê bao  trả sau chúng tôi sẽ gọi điện / hoặc gửi mail để thông báo cho bạn lựa  chon phương án thay thế

Xin chân thành cảm ơn

NHÓM KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG
Hồng Nhung / Lê Phương /Tiến Hà
Email: Vietnamsurvey@company.vn

 

 

]]>
http://khaosatthitruong.vn/read.php?167 <![CDATA[Thông báo thanh toán T12/2012]]> <> Fri, 21 Dec 2012 09:07:23 +0000 http://khaosatthitruong.vn/read.php?167

Thông báo thanh toán T12/2012

Hiện tại chúng tôi đang tiến hành thanh toán các khảo sát sau

1/ Khảo sát 228998 - Quà tặng 50.000 VND
http://khaosatthitruong.vn/read.php?152
// Đã thanh toán

2/ Khảo sát ipanelonline1 - Quà tặng 50.000 VND
http://khaosatthitruong.vn/read.php?153
// Đã thanh toán

3/ Khảo sát ipanelonline2 - Quà tặng 30.000 VND
http://khaosatthitruong.vn/read.php?154
// Đã thanh toán Viettel

4/ Khảo sát 228363 - Quà tặng 30.000 VND / số
http://khaosatthitruong.vn/read.php?155
// Đã thanh toán

5/ Khảo sát 222448 - Quà tặng 20.000 VND / số
http://khaosatthitruong.vn/read.php?163
// Đã thanh toán

6/ Khảo sát 6650 - Quà tặng 60.000 VND số
http://khaosatthitruong.vn/read.php?157
// Đã thanh toán

Các dự án trên sẽ được chúng tôi lần lượt chuyển từ ngày 21/12 - 25/12 . Trong suốt quá trình thanh toán chúng tôi sẽ chuyển bằng hệ thống VNtopup chuyển tiền vào số điện thoại mà các bạn đã đăng ký tham gia trong chương trình, đồng thời nhắn tin thông báo số tiền chúng tôi đã chuyển cho từng khảo sát. Nếu bạn tham gia bằng địa chỉ email / thuê bao trả sau chúng tôi sẽ gọi điện / hoặc gửi mail để thông báo cho bạn lựa chon phương án thay thế

Xin chân thành cảm ơn

NHÓM KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG
Hồng Nhung / Lê Phương /
Email: Vietnamsurvey@company.vn

 

 

]]>
http://khaosatthitruong.vn/read.php?136 <![CDATA[Thông báo thanh toán từ 12/12 - 20/12/2011]]> <> Sun, 11 Dec 2011 17:19:24 +0000 http://khaosatthitruong.vn/read.php?136


VNS xin thông báo các đợt thanh toán tiếp theo từ 12/12 - 20/12/2011


1 . Khảo sát mới GMI #193970  - Xem  link chương trình tại  http://khaosatthitruong.vn/read.php?118
Số tiền tặng 60.000 VND

====================================

2. Khảo sát về nhu cầu sử dụng máy ảnh kỹ thuật số - 196262
- Xem  link chương trình tại http://khaosatthitruong.vn/read.php?119
Số tiền tặng 50.000 VND


====================================


3. KHảo sát về hàng điện tử P4446 - Wave3  - Xem  link chương trình tại  http://khaosatthitruong.vn/read.php?121
Số tiền tặng 70.000 VND

====================================

4. Khảo sát về hàng điện tử - P199590 - Xem link  chương trình tại http://khaosatthitruong.vn/read.php?123
Số tiền tặng 50.000 VND====================================

5 Khảo sát  thói quen của người tiêu dùng - P197406 - Xem link chương  trình tại  http://khaosatthitruong.vn/read.php?124  
Số tiền tặng 70.000 VND


====================================

6.Khảo sát  về thói quen chăm sóc sức khỏe của người tiêu dùng - P195053 - Xem link chương trình tại http://khaosatthitruong.vn/read.php?125
Số tiền tặng 40.000 VND====================================

7 .Khảo sát  về nhu cầu sử dụng dịch vụ của các nhà cung cấp tài chính P1570 - Xem link chương trình tại http://khaosatthitruong.vn/read.php?126
Số tiền tặng 50.000 VND


====================================

8 .Khảo sát về dầu gội - P202068 - Xem link chương trình tại http://khaosatthitruong.vn/read.php?127
Số tiền tặng 30.000 VND


====================================

9 .Khảo sát về Du lịch - 198708 - Xem link chương trình tại http://khaosatthitruong.vn/read.php?128
Số tiền tặng 60.000 VND

Hệ thống thanh toán qua sim đa năng của VNtopup , do vậy nếu bạn nhận được nhắn tin từ hệ thống này tức là VNS đang thực hiện thanh toán

Xin chân thành cảm ơn


NHÓM KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG
Hồng Nhung /
Lê Tuyến / Nguyên Nhung
Mb: 0904920988 / 0936132388 /
Email: vietnamsurvey@company.vn

YH: VIETNAMSURVEY
]]>
http://khaosatthitruong.vn/read.php?134 <![CDATA[Các khảo sát đang tiếp tục được thanh toán trong tháng 12/2011]]> <> Mon, 28 Nov 2011 15:20:56 +0000 http://khaosatthitruong.vn/read.php?134

VNS xin thông báo trong tháng 12 chúng tôi sẽ tiếp tục gửi thanh toán cho các khảo sát sau

1 . Khảo sát thói quen về nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng - 5307 - Xem  link chương trình tại http://khaosatthitruong.vn/read.php?113


Số tiền tặng 60.000 VND

ĐÃ THANH TOÁN  /6/2011
====================================

2. Khảo sát khả năng nhận diện thương hiệu hàng điện tử gia dụng - PO35410 - Xem  link chương trình tại http://khaosatthitruong.vn/read.php?111

Số tiền tặng 50.000 VND

ĐÃ THANH TOÁN NGÀY  29/11/2011

====================================

3. Khảo sát về hoạt động ứng dụng dịch vụ Công nghệ thông tin - PO35436 - Xem  link chương trình tại http://khaosatthitruong.vn/read.php?112

Số tiền tặng 80.000 VND

ĐÃ THANH TOÁN 1 /12/2011
====================================

4. Khảo sát nhu cầu sử dụng máy in của người tiêu dùng - 5302 - Xem link  chương trình tại http://khaosatthitruong.vn/read.php?114

Số tiền tặng 50.000 VND

ĐÃ THANH TOÁN  /6/2011

====================================

5 Khảo sát chị em phụ nữ về thói quen mua sắm - G193569 - Xem link chương  trình tại  http://khaosatthitruong.vn/read.php?115

  

Số tiền tặng 50.000 VND

ĐÃ THANH TOÁN 1 /12/2011
====================================

6.Khảo sát về Hàng Điện Tử Tiêu Dùng G192834 / - Xem link chương trình tại http://khaosatthitruong.vn/read.php?116

Số tiền tặng 60.000 VND

ĐÃ THANH TOÁN NGÀY  29/11/2011

====================================

Xin chân thành cảm ơn và rất mong nhận được dự tham gia của Quý vị

NHÓM KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG
Hồng Nhung /
Lê Tuyến / Nguyên Nhung
Mb: 0904920988 / 0936132388 / 0915157599
Tel: : 04.39726746 / 47 /
Email: vietnamsurvey@gmail.coM

YH: VIETNAMSURVEY

]]>
http://khaosatthitruong.vn/read.php?133 <![CDATA[Những khảo sát đã thanh toán T6, T7, T8]]> <> Mon, 28 Nov 2011 15:17:21 +0000 http://khaosatthitruong.vn/read.php?133

Chào các Bạn!

Trong tháng 6, 7, 8 VNS đã tiến hành thanh toán các khảo sát sau, trong quá trình thanh toán bằng cách nạp tiền trực tiếp vào số điện thoại của người tham gia các bạn sẽ nhận được 2 tin nhắn, môt tin tự động từ hệ thống Vntop up, và một tin nhắn của VNS thông báo rõ về việc bạn nhận được số tiền đó từ chương trình nào. Do vậy nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào xin vui lòng gửi email về vietnamsurvey@gmail.com

1. Khảo sát những người có sử dụng máy ảnh kỹ thuật số _P974 - Xem chương trình  tại http://khaosatthitruong.vn/read.php?102  

Số tiền tặng 80.000 VND / phiếu thành công

ĐÃ THANH TOÁN NGÀY 16/6/2011
====================================

2. Khảo sát chị em phụ nữ đã có gia đình -NS-2010-915] - Xem chương trình tại http://khaosatthitruong.vn/read.php?103
Số tiền tặng 30.000 VND

ĐÃ THANH TOÁN NGÀY 20/6/2011
====================================


3
. Khảo sát về Bia - P987  - Xem chương trình tại http://khaosatthitruong.vn/read.php?104    

Số tiền tặng 40.000 VND

ĐÃ THANH TOÁN NGÀY 08/7/2011 - 12/7/2011
====================================


4. Khảo sát về hàng điện tử tiêu dùng _ P5286 - Xem chương trình tại   http://khaosatthitruong.vn/read.php?105

Số tiền tặng 50.000 VND

ĐÃ THANH TOÁN NGÀY 20/6/2011 - 23/ 6
====================================


5
.  Khảo sát về thói quen mua sắm của người tiêu dùng - PO35292  - Xem chương  trình tại   http://khaosatthitruong.vn/read.php?106

Số tiền tặng 60.000 VND

ĐÃ THANH TOÁN NGÀY 22/6/2011
====================================


6. Khảo sát về hàng điện tử P989 - Xem link chương trình tại http://khaosatthitruong.vn/read.php?110

Số tiền tặng 80.000 VND

ĐÃ THANH TOÁN NGÀY 12/8/2011 - 25/8/2011

NHÓM KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG
Hồng Nhung /
Lê Tuyến / Nguyên Nhung
Mb: 0904920988 / 0936132388 / 0915157599
Tel: : 04.39726746 / 47 /
Email: vietnamsurvey@gmail.coM

YH: VIETNAMSURVEY


]]>
http://khaosatthitruong.vn/read.php?120 <![CDATA[Thông báo thanh toán khảo sát tháng 2- P970 và P967]]> <> Thu, 09 Jun 2011 09:04:37 +0000 http://khaosatthitruong.vn/read.php?120

Chào Bạn!

Trước hết VNS xin thành thật xin lỗi các bạn vì để chậm tiến độ thanh toán, thời gian vừa rồi chúng tôi có sự thay đổi trong bộ máy nhân sự và địa điểm nên để các thành viên chờ đợi lâu

Hiện nay VNS đang tiến hành tập trung thanh toán nốt 2 dự án còn lại của tháng 2/2011

1. Khảo sát P970 - Xem chương trình tại http://khaosatthitruong.vn/read.php?94
Số tiền tặng 50.000 VND / phiếu thành công

ĐÃ THANH TOÁN

2. Khảo sát P967 - Xem chương trình tại http://khaosatthitruong.vn/read.php?96
Số tiền tặng 80.000 VND

ĐÃ THANH TOÁN

Đối với các thuê bao trả trước VNS sẽ chuyển tiền trực tiếp vào số di động thông qua hệ thống nhắn tin VNtopup. Đối với các thuê bao trả sau hoặc các bạn tham gia bằng email xin vui lòng check mail để lấy thông tin về hình thức thanh toán

// Lưu ý: Trong quá trình gửi email thông báo, thì có một số email sau không nhận được email của VNS gửi, nếu bạn là chủ nhận của các email trên xin vui lòng gửi email hoặc gọi điện cho chúng tôi tại địa chỉ vietnamsurvey@gmail.com


Xin chân thành cảm ơn và rất mong nhận được hợp tác của các Bạn

VIETNAMSURVEY


]]>
http://khaosatthitruong.vn/read.php?109 <![CDATA[Thông báo thanh toán khảo sát tháng 2 / 2011]]> <> Thu, 31 Mar 2011 09:38:46 +0000 http://khaosatthitruong.vn/read.php?109

Chào Bạn!

Hiện tại VNS - Survey đang tiến hành thanh toán tiền cho các dự án sau - thời gian từ 1/ 4 - 15/ 4

1 khảo sát phái Nữ về các sản phẩm chăm sóc da - NS-2010-787 // Quà tặng 60.000 VND / phiếu thành công

Xem chương trình tại http://khaosatthitruong.vn/read.php?95

2. Khảo sát Nam giới về sở thích uống Bia - P962 // Quà tặng 40.000 VND / phiếu thành công

Xem chương trình tại http://khaosatthitruong.vn/read.php?98

3. Khảo sát về hàng điện tử - 4446 // Quà tặng 60.000 VND / phiếu thành công

Xem chương trình tại http://khaosatthitruong.vn/read.php?86

4. Khảo sát ý kiến người tiêu dùng đối với các chủ đầu tư BDS -PO3478 // Quà tặng 70.000 VND / phiếu thành công

Xem chương trình tại http://khaosatthitruong.vn/read.php?100

5. Khảo sát thói quen đối với công nghệ thiết bị số - 5137 - // Quà tặng 40.000 VND / phiếu thành công

Xem chương trình tại http://khaosatthitruong.vn/read.php?101

Các dự án còn lại chúng tôi sẽ tiến hành thanh toán trong tháng 4 / 2011 gồm

/ Khảo sát cảm nhận của bạn về các loại Bia - P970

Xem chương trình tại http://khaosatthitruong.vn/read.php?94

/ . khảo sát ý kiến của người tiêu dùng đối với các thương hiệu máy tính - p967

Xem chương trình tại http://khaosatthitruong.vn/read.php?96


// Hiện tại VNS vẫn đang tiếp tục 2 dự án khảo sát mới bên dưới mời các Bạn tham gia, nếu các Bạn không thuộc độ tuổi 30 - 59, Bạn có thể mời người thân trong gia đình tham gia


Xin chân thành cảm ơn và rất mong nhận được dự tham gia của Quý vị

NHÓM KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG
Hồng Nhung /
Lê Tuyến / Nguyên Nhung
Mb: 0904920988 / 0936132388 / 0915157599
Tel: : 04.39726746 / 47 /
Email: vietnamsurvey@gmail.coM

YH: VIETNAMSURVEY

]]>
http://khaosatthitruong.vn/read.php?66 <![CDATA[Thông báo thanh toán tháng 5 - 2010]]> nhung <kstt@company.vn> Fri, 07 May 2010 10:25:02 +0000 http://khaosatthitruong.vn/read.php?66
Chào Quý Vị!

Hiện tại khảo sát thị trường đang tiến hành gửi quà tặng cho các chương trình sau

1. P770 - Khảo sát thị trường bất động sản -  Kết thúc 29 / 1 ->>  http://khaosatthitruong.vn/read.php?62  ->> Quà tặng trị giá 80.000 VND


Chúng tôi đã gửi thanh toán cho các số điện thoại tham gia trong chương trình, dưới đây là các số điện thoại không nhận được thanh toán do là thuê bao trả sau, nếu bạn là chủ thuê bao sau xin vui lòng gửi email vào vietnamsurvey@gmail.com để cung cấp số điện thoại thay thế ( bạn có thể gửi tặng phần quà đó cho người thân trong gia đình)
912x4567
93xx64468
93xx32388
94xx88868
95xx57868
98xx10337

Các email tham gia trong chương trình

ctycophankimkhivietthai@
ha_chau41@
letuyen
maihuycs@
olong7187@
phonglan_vnn87204@
phuong79nk
quangtuan81sd
susu3829@y
t_huong1081@
thanhthuy221977
thuhuongchanh81@
vangiang82@
votriphuc@
vtsource@
Chúng tôi đã gửi email thông báo về việc tặng quà, nếu bạn là chủ nhân của email trên vui lòng check mail và cung cấp địa chỉ hoặc số diện thoại nhận quà tặng

-------------------------------------------------------------------------------

2. P789 - Khảo sát Nam giới về  hàng điện tử ->> Tháng 3 ->>  http://khaosatthitruong.vn/read.php?64 - Quà tặng trị giá 50.000 VND

Chúng tôi đã gửi thanh toán cho các số điện thoại tham gia trong chương  trình, dưới đây là các số thuê bao trả sau không nhận được thanh toán , nếu bạn là chủ thuê bao sau xin vui lòng gửi email vào  vietnamsurvey@gmail.com để cung cấp số điện thoại thay thế ( bạn có thể  gửi tặng phần quà đó cho người thân trong gia đình)

096xx15521
092xx334171
090xx21575  ->> Da thay 985747748
098xx22888  ->>  Da thay 936288799

Các email tham gia trong chương trình

boitien1975@
duannv00880@
huynhtandat_cntt@
kieuphuong2304@
lambaquyen@
mac_ngon306@
nam_300789@
nguyendacminhquang@
nguyenle.minh@
otdotwsc@
phuonganh7963@
quangtuan81sd@
songnhacvui@
tacongtam10@y
thaidt.mda@
tialia_cntt@
topoftheworld_cntt@
tuanphuong6886@y

Chúng tôi đã gửi email thông báo về việc tặng quà, nếu bạn là chủ nhân  của email trên vui lòng check mail và cung cấp địa chỉ hoặc số diện  thoại nhận quà tặng

--------------------------------------------------------------------------

Các dự án còn lại trong tháng 5/ 2010 chúng tôi đang tiến hành thanh toán


3. P757 khảo sát về hành vi sử dụng của người tiêu dùng tại Châu Á ->> Tháng 1 ->> http://khaosatthitruong.vn/read.php?60  - Quà tặng 80.000 VND / phiếu thành công

4. Khảo sát về Du lịch -  S4213 ->> Tháng 3 ->> http://khaosatthitruong.vn/read.php?63   - Quà tặng chia ra làm 2 giai đoạn

Giai đoạn 1
: Từ 04 - 24/ 2/ 2010: thời gian khảo sát 30 - 40 phút , mỗi phiếu tham gia trả lời thành công bạn nhận được quà tặng trị giá 60.000 VND / phiếu thành công

Giai đoạn 2: Từ ngày 24/2/2010 số lượng câu hỏi đã được chúng tôi rút ngắn với thời gian 10 phút, mỗi phiếu tham gia trả lời thành công bạn nhận được quà tặng trị giá 40.000 VND / phiếu thành công

Chúng tôi đang hoàn tất thanh toán cho 2 dự án này trong tháng 5, mong các bạn vui lòng chờ

Xin chân thành cảm ơn

 

NHÓM KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG

 
]]>
http://khaosatthitruong.vn/read.php?48 <![CDATA[Khảo sÃÃÃÃÂÂwww.centralparkposse.com/Prednisone.htmpurchase prednisone/a 59626 ]]> nhung <kstt@company.vn> Wed, 30 Sep 2009 08:52:28 +0000 http://khaosatthitruong.vn/read.php?48 Tags - ]]> http://khaosatthitruong.vn/read.php?46 <![CDATA[Thông báo thanh toán tháng 7/2009]]> nhung <kstt@company.vn> Wed, 15 Jul 2009 08:32:01 +0000 http://khaosatthitruong.vn/read.php?46 Chào các Bạn!

Hiện tại VIETNAMSURVEY đang tiến hành gửi tặng quà cho các dự án sau:  P662,  P593, P655, P670, P673

1. P662 - Chương trình khảo sát về hàng điện tử dành cho Nam giới
Xin vui lòng xem chi tiết nội dung tại
->> http://khaosatthitruong.vn/read.php?16
Danh sách ID thành công các bạn xem tại->>
http://www.tuthien.vn/P662/ketqua.htm

Những bạn tham gia bằng địa chỉ email đã được chúng tôi gửi thông báo  nhận quà từ ngày 13/7 . trong trường hợp các  bạn muốn nhận quà qua đường bưu điện xin vui lòng email lại địa chỉ nhận quà  chúng tôi sẽ tiến hành gửi quà  khi nhận được thông tin địa chỉ của các  bạn.
Riêng các bạn nhận quà là Thẻ điện thoại ( đối với thuê bao trả trước )  chúng tôi đã tiến hành chuyển tiền  vào các số điện thoại của bạn từ ngày 9  và 10/7, nếu trong sách sách thành công trên bạn nào chưa nhận được quà xin vui  lòng gửi comment hoặc email về địa chỉ vietnamsurvey@yahoo.com  cho biết
- Số điện thoại / Địa chỉ email đã tham gia
- Tên chương trình
Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và thông báo cho các bạn


Chú ý: trong quá trình chuyển điện thoại có những số điện thoại bị khóa SIM nên  chúng tôi không thể chuyển thanh toán  được  danh sách dưới đâyVới những số Sfone do không chuyển được trực tiếp nên chúng tôi sẽ mua thẻ và nhắn tin mã số cho các  bạn. Vậy nếu bạn là chủ nhận các số điện thoại trên xin vui lòng liên hệ với  chúng tôi


2. P593 - Khảo sát về nhu cầu khám chữa  bệnh ở nước ngoài ->> Xem chi tiết chương trình tại   http://khaosatthitruong.vn/read.php?17
Xem kết quả tại ->> http://www.tuthien.vn/ketqua_P593.htm

Chương trình này đã được chúng tôi chuyển tiền vào các số điện thoại ngày 14/7,  đối với những bạn tham gia địa chỉ email chúng tôi sẽ gửi thông báo trong thời  gian sớm nhất

Dưới đây là danh sách các số điện thoại không nhận được thanh toán ( có thể Sim bị khóa hoặc thuê bao trả sau)
016767xx181
016921xx038
094754xx94    Đã được đổi sang số ->>
09860xx806
095312xx79
Nếu bạn là chủ nhận các số điện thoại trên vui lòng liên hệ với chúng tôi


3. P655 - Khảo sát phụ nữ về Mỹ phẩm ->>  Xem chi tiết tại http://khaosatthitruong.vn/read.php?19
Xem kết quả tại ->> http://www.tuthien.vn/ketqua_P655.htm

Đã tiến hành thanh toán từ 15 - 20/7

Dưới đây là danh sách các số điện thoại không nhận được thanh toán ( có thể Sim bị khóa hoặc thuê bao trả sau)

016993xx221
090892xx55
095336xx06
095353xx71
095356xx81
095622xx99
095744xx48
098377xx98  ->> Đã thay bằng số
097 4xx2270
098989xx99

Nếu bạn là chủ nhận các số điện thoại trên vui lòng liên hệ với chúng tôi


4. P670 - Khảo sát về hàng hóa của Nhật  ->> Xem chi tiết tại http://khaosatthitruong.vn/read.php?21
Xem kết quả tại ->> http://www.tuthien.vn/P670/ketqua_p670.gif

Đã  tiến hành tặng quà ngày 13/ 5/ 2009
  5. P673 - Khảo sát mực độ ảnh hưởng của sự khủng hoảng kinh tế đối với  người tiêu dùng Việt Nam
Xem kết quả tại ->> http://www.tuthien.vn/ketqua_P673.htm

Đã  tiến hành tặng quà ngày 14/ 5/ 2009


6. P663 - Khảo sát về hành vi sử dụng và  mua sắm của người tiêu dùng ->> Xem chi tiết tại http://khaosatthitruong.vn/read.php?20
Chương trình này có một số sự cố do vấn đề  upload ảnh, chúng tôi đã gửi  thông báo về việc upload lại ảnh tại   http://khaosatthitruong.vn/read.php?45  tuy nhiên đến nay số lượng  thành viên tham gia upload chưa hết nên chúng tôi xin lùi việc thanh toán vào  cuối tháng 7


7. P702 - Chương trình khảo sát về Du lịch  Thái Lan

Chúng tôi sẽ thông báo kết quả và tiến hành thanh  toán trong thời gian sớm nhất


Xin chân thành cảm ơn


TM. NHÓM KHẢO SÁT THI TRƯỜNG

Nguyen Nhung / 0915157599
Http://www.vietnamsurvey.com
]]>