<![CDATA[Khao sat thi truong, Nghien cuu thi truong, Khảo sát trực tuyến]]> http://khaosatthitruong.vn/index.php vi http://khaosatthitruong.vn/read.php?206 <![CDATA[Khảo sát mới dành cho chị em phụ nữ/P0010230]]> <> Fri, 18 Jul 2014 09:43:12 +0000 http://khaosatthitruong.vn/read.php?206         

Chào bạn

  

Mời bạn tham gia chương trình Khảo sát dành cho phụ nữ thời gian 15~20 phút  phút quà tặng 50.000  VND

Chú ý : Để thực hiện được khảo sát , các bạn phải đạt đủ điều kiện yêu cầu đối tượng trong hạn ngạch khảo sát. Các bạn cần đọc kỹ yêu cầu trước khi tham gia khảo sát của chúng tôi.  

Yêu cầu:  Là nữ giới độ tuổi từ 18 - 64, chịu trách nhiệm chọn và mua các sản phẩm chăm sóc nhà cửa và giặt đồ .

Để bắt đầu tham gia trả lời câu hỏi bạn vui lòng COPY link dưới đây và PASTE vào trình  duyệt  internet,  thay XXXXX bằng số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn và nhấn Enter để bắt đầu trả lời câu hỏi :  

Khảo sát đã kết thúc

Mỗi phiếu tham gia trả lời thành công bạn sẽ nhận được quà tặng trị giá 50.000  VND Chúng tôi sẽ nạp tiền trực tiếp vào số điện thoại bạn tham gia trong  90 NGÀY SAU KHI KẾT THÚC DỰ ÁN KHẢO SÁT  

Những lợi ích của các cuộc khảo sát trực tuyến:
Để giúp các nhà sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ;
Y kiến trung thực sẽ giúp các nhà phát triển và các cơ quan có được một chương  trình  cải  tiến hữu ích;
Sự nghiêm túc tham gia sẽ đóng một vai trò hướng dẫn để sử dụng trong tương lai  của  các  sản phẩm và dịch vụ;
Tính chính xác của các thông tin này sẽ giúp bạn, gia đình và bạn bè của bạn  để  làm  cho cuộc sống tốt hơn!

Xin chân thành cảm ơn và rất mong nhận được sự tham gia của bạn
NHÓM KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG
Hồng Nhung / Lê Phương / Tiến Hà

  

       ]]>
http://khaosatthitruong.vn/read.php?204 <![CDATA[Khảo sát mới dành cho những người có ý định mua điện thoại di động /P0009873]]> <> Wed, 04 Jun 2014 10:22:27 +0000 http://khaosatthitruong.vn/read.php?204                   

Chào bạn
Mời bạn tham gia chương trình Khảo sát dành cho những có ý định mua điện thoại di động - thời gian 25~30 phút  phút quà tặng 50.000  VND

Chú ý : Để thực hiện được khảo sát , các bạn phải đạt đủ điều kiện yêu cầu đối tượng trong hạn ngạch khảo sát. Các bạn cần đọc kỹ yêu cầu trước khi tham gia khảo sát của chúng tôi.

Yêu cầu:  Nam/Nữ trong độ tuổi từ 18 – 44 , hiện KHÔNG đang hoạt động trong các lĩnh vực quảng cáo, tiếp thị , hay khảo sát thị trường…

Có ý định mua một chiếc điện thoại di động mới ( Mức giá : < 3.500.000 VNĐ ) trong vòng 6 tháng tới.

Để bắt đầu tham gia trả lời câu hỏi bạn vui lòng copy link dưới đây và paste vào trình  duyệt  internet,  thay XXXXX bằng số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn và nhấn Enter để bắt đầu trả lời câu hỏi :

Khảo sát tạm dừng

Mỗi phiếu tham gia trả lời thành công bạn sẽ nhận được quà tặng trị giá 50.000  VND Chúng tôi sẽ nạp tiền trực tiếp vào số điện thoại bạn tham gia trong  90 NGÀY SAU KHI KẾT THÚC DỰ ÁN KHẢO SÁT

  

Những lợi ích của các cuộc khảo sát trực tuyến:
Để giúp các nhà sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ;
Y kiến trung thực sẽ giúp các nhà phát triển và các cơ quan có được một chương  trình  cải  tiến hữu ích;
Sự nghiêm túc tham gia sẽ đóng một vai trò hướng dẫn để sử dụng trong tương lai  của  các  sản phẩm và dịch vụ;
Tính chính xác của các thông tin này sẽ giúp bạn, gia đình và bạn bè của bạn  để  làm  cho cuộc sống tốt hơn!

Xin chân thành cảm ơn và rất mong nhận được sự tham gia của bạn
NHÓM KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG
Hồng Nhung / Lê Phương / Tiến Hà

  

   ]]>
http://khaosatthitruong.vn/read.php?202 <![CDATA[KHẢO SÁT MỚI DÀNH CHO NGƯỜI HAY TRUY CẬP INTERNET/P00097311]]> <> Tue, 29 Apr 2014 02:11:21 +0000 http://khaosatthitruong.vn/read.php?202
        

Chào bạn
Mời bạn tham gia chương trình Khảo sát mới dành cho những người truy cập Internet ít nhất 1 lần/ 1 tháng - thời gian
20 phút quà tặng 50.000 VND

Yêu cầu: - Nam / Nữ trong độ tuổi sau :15-24 tuổi , 35-44 tuổi , Trên 45 tuổi

Tại các thành phố :  Đà Nẵng , Cần Thơ , Hải Phòng , Nha Trang.

Để bắt đầu tham gia trả lời câu hỏi bạn vui lòng copy link dưới đây và paste vào trình duyệt internet, thay
XXXXX bằng số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn và nhấn Enter để bắt đầu trả lời câu hỏi :

khảo sát đã tạm dừng

Mỗi phiếu tham gia trả lời thành công bạn sẽ nhận được quà tặng trị giá 50.000 VND Chúng tôi sẽ nạp tiền trực tiếp vào số điện thoại bạn tham gia trong 90 NGÀY SAU KHI KẾT THÚC DỰ ÁN KHẢO SÁT          

  Những lợi ích của các cuộc khảo sát trực tuyến:
Để giúp các nhà sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ;
Y kiến trung thực sẽ giúp các nhà phát triển và các cơ quan có được một chương trình cải tiến hữu ích;
Sự nghiêm túc tham gia sẽ đóng một vai trò hướng dẫn để sử dụng trong tương lai của các sản phẩm và dịch vụ;
Tính chính xác của các thông tin này sẽ giúp bạn, gia đình và bạn bè của bạn để làm cho cuộc sống tốt hơn!

Xin chân thành cảm ơn và rất mong nhận được sự tham gia của bạn
NHÓM KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG
Hồng Nhung / Lê Phương / Tiến Hà

  

       ]]>
http://khaosatthitruong.vn/read.php?201 <![CDATA[Khảo sát mới dành cho phụ nữ/P0009515]]> <> Fri, 06 Dec 2013 08:46:56 +0000 http://khaosatthitruong.vn/read.php?201         Chào bạn
Mời bạn tham gia chương trình Khảo sát mới cho phụ nữ - thời gian
30 phút quà tặng 70.000 VND
Yêu cầu:
- Nữ giới trong độ tuổi từ 25-45 có trẻ nhỏ tại các thành phố Hà Nội , Hồ Chí Minh , Hải Phòng , Cần Thơ , Đà Nẵng

Để bắt đầu tham gia trả lời câu hỏi bạn vui lòng copy link dưới đây và paste vào trình duyệt internet, thay
XXXXX bằng số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn và nhấn Enter để bắt đầu trả lời câu hỏi :  

  

  khảo sát tạm dừng

Mỗi phiếu tham gia trả lời thành công bạn sẽ nhận được quà tặng trị giá 70.000 VND Chúng tôi sẽ nạp tiền trực tiếp vào số điện thoại bạn tham gia trong 90 NGÀY SAU KHI KẾT THÚC DỰ ÁN KHẢO SÁT        

  Những lợi ích của các cuộc khảo sát trực tuyến:
Để giúp các nhà sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ;
Y kiến trung thực sẽ giúp các nhà phát triển và các cơ quan có được một chương trình cải tiến hữu ích;
Sự nghiêm túc tham gia sẽ đóng một vai trò hướng dẫn để sử dụng trong tương lai của các sản phẩm và dịch vụ;
Tính chính xác của các thông tin này sẽ giúp bạn, gia đình và bạn bè của bạn để làm cho cuộc sống tốt hơn!

Xin chân thành cảm ơn và rất mong nhận được sự tham gia của bạn
NHÓM KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG
Hồng Nhung / Lê Phương / Tiến Hà

  

       ]]>
http://khaosatthitruong.vn/read.php?200 <![CDATA[Khảo sát mới dành cho phụ nữ thường xuyên làm nội trợ trong gia đình/P0008476]]> <> Fri, 06 Dec 2013 05:58:16 +0000 http://khaosatthitruong.vn/read.php?200         


Chào bạn

Mời bạn tham gia chương trình Khảo sát mới dành cho phụ nữ hay làm nội trợ gia đình- thời gian 30 phút quà tặng 50.000 VND
Yêu cầu:
- Phụ nữ trong độ tuổi từ 18-65 và thường xuyên làm công việc nội trợ trong gia đình
Để bắt đầu tham gia trả lời câu hỏi bạn vui lòng copy link dưới đây và paste vào trình duyệt internet, thay
XXXXX bằng số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn và nhấn Enter để bắt đầu trả lời câu hỏi

Khảo sát đã tạm dừng

Mỗi phiếu tham gia trả lời thành công bạn sẽ nhận được quà tặng trị giá 50.000 VND Chúng tôi sẽ nạp tiền trực tiếp vào số điện thoại bạn tham gia trong 90 NGÀY SAU KHI KẾT THÚC DỰ ÁN KHẢO SÁT  

  

  Những lợi ích của các cuộc khảo sát trực tuyến:
Để giúp các nhà sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ;
Y kiến trung thực sẽ giúp các nhà phát triển và các cơ quan có được một chương trình cải tiến hữu ích;
Sự nghiêm túc tham gia sẽ đóng một vai trò hướng dẫn để sử dụng trong tương lai của các sản phẩm và dịch vụ;
Tính chính xác của các thông tin này sẽ giúp bạn, gia đình và bạn bè của bạn để làm cho cuộc sống tốt hơn!

Xin chân thành cảm ơn và rất mong nhận được sự tham gia của bạn
NHÓM KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG
Hồng Nhung / Lê Phương / Tiến Hà

       ]]>
http://khaosatthitruong.vn/read.php?199 <![CDATA[KHẢO SÁT MỚI DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI ĐANG DÙNG SMART PHONE/P0008374]]> <> Thu, 28 Nov 2013 01:43:22 +0000 http://khaosatthitruong.vn/read.php?199

Chào bạn

  

Mời bạn tham gia chương trình Khảo sát mới dành cho những người sở hữu smartphone thời gian 30 phút quà tặng 40.000 VND   

  

Yêu cầu: - Tất cả mọi người

  

Để bắt đầu tham gia trả lời câu hỏi bạn vui lòng copy link dưới đây và paste vào trình duyệt internet, thay XXXXX bằng số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn và nhấn Enter để bắt đầu trả lời câu hỏi

                      

Khảo sát đã dừng

      


              Mỗi phiếu tham gia trả lời thành công bạn sẽ nhận được quà tặng trị giá 40.000 VND Chúng tôi sẽ nạp tiền trực tiếp vào số điện thoại bạn tham gia trong 90 NGÀY SAU KHI KẾT THÚC DỰ ÁN KHẢO SÁT  

  Những lợi ích của các cuộc khảo sát trực tuyến:
Để giúp các nhà sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ;
Y kiến trung thực sẽ giúp các nhà phát triển và các cơ quan có được một chương trình cải tiến hữu ích;
Sự nghiêm túc tham gia sẽ đóng một vai trò hướng dẫn để sử dụng trong tương lai của các sản phẩm và dịch vụ;
Tính chính xác của các thông tin này sẽ giúp bạn, gia đình và bạn bè của bạn để làm cho cuộc sống tốt hơn!

Xin chân thành cảm ơn và rất mong nhận được sự tham gia của bạn
NHÓM KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG
Hồng Nhung / Lê Phương / Tiến Hà

]]>
http://khaosatthitruong.vn/read.php?198 <![CDATA[KHẢO SÁT MỚI DÀNH CHO MỌI NGƯỜI LỚN HƠN 30 TUỔI / P0008329]]> <> Thu, 21 Nov 2013 11:10:45 +0000 http://khaosatthitruong.vn/read.php?198         

Chào bạn

  

Mời bạn tham gia chương trình Khảo sát mới dành cho tất cả mọi người lớn hơn 30 tuổi thời gian 10 phút quà tặng 30.000 VND   

  

Yêu cầu: - Mọi người có độ tuổi từ 30 tuổi trở lên

  

Để bắt đầu tham gia trả lời câu hỏi bạn vui lòng copy link dưới đây và paste vào trình duyệt internet, thay XXXXX bằng số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn và nhấn Enter để bắt đầu trả lời câu hỏi


Khảo sát đang tạm dừng

Mỗi phiếu tham gia trả lời thành công bạn sẽ nhận được quà tặng trị giá 30.000 VND Chúng tôi sẽ nạp tiền trực tiếp vào số điện thoại bạn tham gia trong 90 NGÀY SAU KHI KẾT THÚC DỰ ÁN KHẢO SÁT  

  Những lợi ích của các cuộc khảo sát trực tuyến:
Để giúp các nhà sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ;
Y kiến trung thực sẽ giúp các nhà phát triển và các cơ quan có được một chương trình cải tiến hữu ích;
Sự nghiêm túc tham gia sẽ đóng một vai trò hướng dẫn để sử dụng trong tương lai của các sản phẩm và dịch vụ;
Tính chính xác của các thông tin này sẽ giúp bạn, gia đình và bạn bè của bạn để làm cho cuộc sống tốt hơn!

Xin chân thành cảm ơn và rất mong nhận được sự tham gia của bạn
NHÓM KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG
Hồng Nhung / Lê Phương / Tiến Hà

       ]]>
http://khaosatthitruong.vn/read.php?197 <![CDATA[Khảo sát mới dành cho đàn ông và phụ nữ trên 40 tuổi/P0008342]]> <> Wed, 20 Nov 2013 07:08:49 +0000 http://khaosatthitruong.vn/read.php?197         

Chào bạn

Mời bạn tham gia chương trình
Khảo sát mới dành cho đàn ông và phụ nữ trên 40 tuổi - thời gian 30 phút quà tặng 50.000 VND
Yêu cầu:
-Đàn ông và phụ nữ trên 40 tuổi ở 2 thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội  

                Để bắt đầu tham gia trả lời câu hỏi bạn vui lòng copy link dưới đây và paste vào trình duyệt internet, thay XXXXX bằng số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn và nhấn Enter để bắt đầu trả lời câu hỏi

Khảo sát đã dừng

Mỗi phiếu tham gia trả lời thành công bạn sẽ nhận được quà tặng trị giá 50.000 VND Chúng tôi sẽ nạp tiền trực tiếp vào số điện thoại bạn tham gia trong 90 NGÀY SAU KHI KẾT THÚC DỰ ÁN KHẢO SÁT

  

  

  

Những lợi ích của các cuộc khảo sát trực tuyến:
Để giúp các nhà sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ;
Y kiến trung thực sẽ giúp các nhà phát triển và các cơ quan có được một chương trình cải tiến hữu ích;
Sự nghiêm túc tham gia sẽ đóng một vai trò hướng dẫn để sử dụng trong tương lai của các sản phẩm và dịch vụ;
Tính chính xác của các thông tin này sẽ giúp bạn, gia đình và bạn bè của bạn để làm cho cuộc sống tốt hơn!

Xin chân thành cảm ơn và rất mong nhận được sự tham gia của bạn
NHÓM KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG
Hồng Nhung / Lê Phương / Tiến Hà

       ]]>
http://khaosatthitruong.vn/read.php?196 <![CDATA[Khảo sát mới dành cho những người đã và đang có ý định sơn nhà/P0008348]]> <> Wed, 20 Nov 2013 06:23:43 +0000 http://khaosatthitruong.vn/read.php?196         
Chào bạn

Mời bạn tham gia chương trình Khảo sát mới dành cho những người đã và đang có ý định sơn nhà - thời gian
20 phút quà tặng 50.000 VND     

Yêu cầu: -Nam/nữ trong độ tuổi từ 25-65 đã từng sơn tường ngoài của nhà trong vòng 6 tháng trở lại đây hoặc có dự định sẽ sơn tường ngoài của nhà trong vòng 6 tháng tới.

- Những người có thể quyết định hoặc có liên quan trong việc lựa chọn nhãn hiệu sơn.

Để bắt đầu tham gia trả lời câu hỏi bạn vui lòng copy link dưới đây và paste vào trình duyệt internet, thay XXXXX bằng số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn và nhấn Enter để bắt đầu trả lời câu hỏi:

Khảo sát đã dừng

Mỗi phiếu tham gia trả lời thành công bạn sẽ nhận được quà tặng trị giá 50.000 VND Chúng tôi sẽ nạp tiền trực tiếp vào số điện thoại bạn tham gia trong 90 NGÀY SAU KHI KẾT THÚC DỰ ÁN KHẢO SÁT

      

  

Những lợi ích của các cuộc khảo sát trực tuyến:

Để giúp các nhà sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ;
Y kiến trung thực sẽ giúp các nhà phát triển và các cơ quan có được một chương trình cải tiến hữu ích;
Sự nghiêm túc tham gia sẽ đóng một vai trò hướng dẫn để sử dụng trong tương lai của các sản phẩm và dịch vụ;
Tính chính xác của các thông tin này sẽ giúp bạn, gia đình và bạn bè của bạn để làm cho cuộc sống tốt hơn!

Xin chân thành cảm ơn và rất mong nhận được sự tham gia của bạn
NHÓM KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG
Hồng Nhung / Lê Phương / Tiến Hà

       ]]>
http://khaosatthitruong.vn/read.php?195 <![CDATA[Khảo sát mới dành cho quản lý , trưởng phòng , giám đốc / P0009046]]> <> Thu, 10 Oct 2013 03:03:22 +0000 http://khaosatthitruong.vn/read.php?195         

Chào bạn

  

Mời bạn tham gia chương trình Khảo sát mới về vấn đề thu nhập và chi tiêu- thời gian 20 phút quà tặng 50.000 VND
Yêu cầu:
- Nam/nữ trong độ tuổi từ 20-69 hiện giữ vị trí manager ( quản lý) hoặc cấp độ cao hơn tại các công ty ( có số lượng lớn hơn 100 nhân viên )

  

Để bắt đầu tham gia trả lời câu hỏi bạn vui lòng copy link dưới đây và paste vào trình duyệt internet, thay XXXXX bằng số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn và nhấn Enter để bắt đầu trả lời câu hỏi

  

Khảo sát đã tạm dừng
Mỗi phiếu tham gia trả lời thành công bạn sẽ nhận được quà tặng trị giá 50.000 VND Chúng tôi sẽ nạp tiền trực tiếp vào số điện thoại bạn tham gia trong 90 NGÀY SAU KHI KẾT THÚC DỰ ÁN KHẢO SÁT      

  Những lợi ích của các cuộc khảo sát trực tuyến:
Để giúp các nhà sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ;
Y kiến trung thực sẽ giúp các nhà phát triển và các cơ quan có được một chương trình cải tiến hữu ích;
Sự nghiêm túc tham gia sẽ đóng một vai trò hướng dẫn để sử dụng trong tương lai của các sản phẩm và dịch vụ;
Tính chính xác của các thông tin này sẽ giúp bạn, gia đình và bạn bè của bạn để làm cho cuộc sống tốt hơn!

Xin chân thành cảm ơn và rất mong nhận được sự tham gia của bạn
NHÓM KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG
Hồng Nhung / Lê Phương / Tiến Hà

  

       ]]>